Zebranie Sprawozdawcze V Oddziału ZPS Wrocław

SZANOWNI CZŁONKOWIE V ODDZIAŁU ZPS WE WROCŁAWIU !!!
Zarząd V Oddziału ZPS zaprasza Cię do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym V Oddziału ZPS, które odbędzie się w dniu 12 marca 2017roku. /niedziela/ od godz. 11.00. W przypadku braku kworum, drugi termin rozpoczęcia zebrania od godz. 11.30.
Miejsce zebrania: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, ul. Czajkowskiego 109
PLAN ZEBRANIA
1. Otwarcie zebrania i przywitanie zebranych
2. Wybór przewodniczącego zebrania;- głosowanie o przyjęcie planu zebrania (jawne)- wybór protokolantów (2 osoby)- wybór Komisji Wniosków i Uchwał ( 2 osoby)
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności oddziału za okres 2015 – 2017r. – Prezes
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – kol. Jan Staniucha.
5. Dyskusja (wg. kolejności zgłoszeń)
6. Przyjęcie przez Walne Zebranie uchwał i wniosków / głosowanie jawne /
Ze spadochroniarskim pozdrowieniem
Ryszard Olszowy.

Reklamy