50 – LECIE SFORMOWANIA 62 KOMPANII SPECJALNEJ w Bolesławcu

Jak co roku w pierwszą sobotę września o godzinie 12.00, tym razem 2 września 2017 r. w Bolesławcu, żołnierze 62 Kompani Specjalnej  Commando  spotkali się aby uczcić szczególną,  a mianowicie 50.  rocznicę sformowania tej elitarnej jednostki komandosów. W spotkaniu wzięła udział liczna grupa przyjaciół i sympatyków tej jednostki oraz wielu znamienitych gości, w tym:

– gen. bryg. Sławomir Owczarek – reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ;

– gen. dyw. w st. spocz. Jan Kempara – prezes  Związku Polskich Spadochroniarzy;

– gen. dyw. w st. spocz. Janusz Ornatowski – były dowódca Śląskiego OW;

-gen. bryg. w st. spocz. Marek Olbrycht – były zastępca dowódcy Wojsk Specjalnych;

– gen bryg. w st. spocz. Kazimierz Jaklewicz – były komendant-rektor  WSOWLąd.;

– gen. bryg. w st. spocz. Antoni Skibiński – były zastępca dowódcy Śląskiego OW.

Uroczystości zaszczycili też swoją obecnością przedstawiciele władz administracyjnych województwa dolnośląskiego, miasta Bolesławca, a także komendanci służb mundurowych oraz członkowie grup rekonstrukcyjnych kultywujących tradycje jednostek specjalnych. Reasumując  w tegorocznym jubileuszowym spotkaniu żołnierskich pokoleń wzięło udział ponad pół tysiąca osób.

Program tych uroczystości był też szczególny i uroczysty. Głównym punktem obchodów był  apel przed pomnikiem poległych i zmarłych  żołnierzy 1 Samodzielnej Kompanii Commando i zmarłych żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej. Podczas apelu przekazano grupie Rekonstrukcji Historycznej Commando ze Swarzędza replikę sztandaru 1 Samodzielnej Kompanii Commando ufundowaną przez Stowarzyszenie  Byłych Żołnierzy 62 KS oraz instytucje wspierające utrzymanie w pamięci dokonań komandosów walczących na froncie włoskim w II wojnie światowej.

Za całokształt działalności dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg Wojciech Marchwica wyróżnił Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando medalem „Zasłużony dla Wojsk Specjalnych”

Zarząd Stowarzyszenia uhonorował wielu gości wspierających jego działalność  odznakami 50-lecia Commando i okolicznościowymi ryngrafami.

Na zakończenie tej pięknej uroczystości pod pomnikiem został odczytany Apel Pamięci  poległych komandosów, a następnie liczne delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Wieniec w imieniu Polskiego Związku Spadochronowego  złożył jego prezes gen. dyw. Jan Kempara wraz z przedstawicielami  V Oddziału ZPS we Wrocławiu.

Pisząc o tej dużej imprezie należy także powiedzieć o tradycyjnym Crossie

o Statuetkę Brunatnego Niedźwiedzia, który został przeprowadzony przed uroczystością pod pomnikiem o godzinie 9.00. W tegorocznej czwartej edycji tego biegu, wzorowanego na crossie jednostek specjalnych, wzięło udział blisko 300 uczestników. Zawodnicy startowali w wielu kategoriach między innymi w kategorii

żołnierz w umundurowaniu z 20-kilogramowym plecakiem. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymali po jego ukończeniu pamiątkowe medale, a zwycięzcy statuetki Brunatnego Niedźwiedzia i nagrody rzeczowe.

Kulminacją tego dnia było towarzyskie spotkanie pokoleń przy stołach pod namiotami ze smacznym poczęstunkiem oraz licznymi imprezami towarzyszącymi.

Tekst: ppłk  Stanisław Czopor

Zdjęcia:  Jakub Fiałkowski

Zdjęcie 1 – Stoją od prawej gen. dyw. Jan Kempara, gen. bryg.  Sławomir Owczarek,

gen. dyw. Janusz Ornatowski.

Zdjęcie 2 – Wręczanie repliki sztandaru Commando;

Zdjęcie 3 – Pomnik Commando;

Zdjęcie 4 – Grupa zawodników z zasobnikami 20 kg  przed biegiem.

 

  

 

 

 

Reklamy