SZANOWNI CZŁONKOWIE V ODDZIAŁU ZPS WE WROCŁAWIU !!!

 Plan zamierzeń naszego oddziału na 2018 rok i lata następne może być zrealizowany tylko w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych, które głównie uzyskujemy z zapłaconych składek członkowskich (od 2012 roku – 60 zł za rok)!!! oraz dobrowolnych, nieopodatkowanych darowizn na działalność statutową V Oddziału we Wrocławiu.

Wpłaty składki członkowskiej  można dokonać na naszych spotkaniach integracyjnych, u skarbnika kol. Jana Nowińskiego. Jeżeli  z jakiegoś powodu nie możesz przybyć na nasze zebrania to jest możliwość tej wpłaty za pomocą przekazu pocztowego lub bankowego na konto V oddziału: Nr 74 9584 1092 2010 1000 1166 0001 z dopiskiem „składka członkowska za lata ….”. 

Jeżeli posługujesz się komputerem to informację o działalności oddziału znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.zpswroclaw.pl  

Natomiast na stronie: http://www.zpspolska.pl    znajdziesz informacje o działalności całego związku oraz wszystkie wydania kwartalnika Zarządu Głównego ZPS „SPADOCHRONIARZ”. Do członków którzy nie posługują się komputerem, informacje o spotkaniach zostaną przesłane listem.

Proszę wszystkich członków V Oddziału ZPS Wrocław, którzy korzystają z poczty elektronicznej , mediów społecznościowych lub innych komunikatorów, i chcą otrzymywać aktualne wiadomości na temat działalności V Oddziału ZPS o przesłanie danych kontaktowych (adres email lub inny kanał kontaktu) na adres e-mail: biuro@zpswroclaw.pl .

 

                                PLAN ZAMIERZEŃ V ODDZIAŁU ZPS W 2018 r.

 

  1. Spływ pontonowy tzw. Przełomem Bardzkim, połączony z obiado – kolacją i noclegiem ze śniadaniem w hotelu „SIÓDME NIEBO” Duszniki ul. Graniczna 4

– Miejsce: Bardo/Duszniki

– Termin: 09 – 10.06.2018 r. (Przyjazd do Barda do godz. 11.00)

– Opłaty: Koszty spływu pontonowego plus obiado kolację pokrywa Zarząd V oddziału.

Koszty noclegu ze śniadaniem (75 zł.) pokrywają uczestnicy spotkania.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 31 marca, u kol. Jana                  Nowińskiego  tel. 887 212 363

  1. Tradycyjne spotkanie spadochroniarzy na lądowisku Raków z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Miejsce: Ośrodek rekreacyjny „Chata Myśliwska” przy ośrodku jazdy konnej AWL.

– Termin: 22.09.2018 r. od godz. 14.00

  1. Szkolenie e tunelu aerodynamicznym.

– Miejsce: Leźnica Wielka

– Termin:październik/listopad 2018 r.

– Opłaty: Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz koszt wylatanego czasu w tunelu po cenie             bardzo promocyjnej.

Uwaga! Zapisy chętnych do dnia 23.09.2018 r. u kol. Ryszarda Olszowego tel. 666 05 65 75

  1. Spotkanie noworoczne

– Termin: 15 grudzień 2018 r.

– Miejsce: Kasyno Akademii Wojsk Lądowych

– Zapisy chętnych na spotkanie do 23.09.2018 r.

 

Zarząd V Oddziału ZPS

Reklamy