Wrocław 10.09.2018 r.photo_900x290_09

icon-05

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY CZŁONKOWIE V ODDZIAŁU ZPS !!!

Zarząd V oddziału ZPS we Wrocławiu, serdecznie zaprasza Cię wraz z osobą towarzyszącą na tradycyjne spotkanie przy ognisku i grilu, które odbędzie się 23 września /Niedziela/ od godz. 14.00 na terenie rekreacyjnym „Zagroda Myśliwska” przy Ośrodku jazdy konnej Akademii Wojsk Lądowych – Raków.

Spotkanie to będzie ważne z trzech powodów.

Po pierwsze. 23 września każdego roku świętujemy statutowy „Dzień Spadochroniarza”.

Po drugie. Spotkaniem tym uczcimy 100 rocznicę uzyskania niepodległości przez Polskę.

Po trzecie. Będzie to ostatnie, duże spotkanie przed przyszłorocznym zebranie sprawozdawczo – wyborczym naszego oddziału /marzec 2019/.

Na spotkaniu będzie możliwość zakupu; logo naszego oddziału, metalowego znaku ZPS, krawatów organizacyjnych oraz pobrania zaległych wydań kwartalnika „Spadochroniarz”.

Szanowni koledzy i koleżanki, mamy satysfakcję ze przez tak długi okres działalności związku, prawie 30 lat, utrzymuje się koleżeństwo i przyjaźń pomiędzy spadochroniarzami oraz konsekwentnie realizowane są cele statutowe ZPS.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem

ZARZĄD

 

Reklamy