O nas

V Oddział ZPS Wrocław

image 1V Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy we Wrocławiu
ul. Buforowa 2 , 51-132 Wrocław
tel. +48 666056575 ,
Email: zpswroclaw@wp.pl
Konto bankowe Nr 74 9584 1092 2010 1000 1166 0001
Wpłaty składek członkowskich ( 60zł za rok), darowizny na stowarzyszenie i inne wpłaty.Związek Polskich Spadochroniarzy jest Organizacją Pożytku Publicznego i każdy może przekazać 1% podatku na rzecz Związku Polskich Spadochroniarzy. Aby przekazać 1% podatku należy w zeznaniu rocznym PIT składanym do Urzędu Skarbowego wpisać we właściwej rubryce nr KRS: 0000091847 i wpisać cel szczegółowy: V Oddział ZPS Wrocław.

Zostań członkiem V Oddziału ZPS we Wrocławiu

image 2

Jeżeli jesteś zainteresowany działalnością V Oddziału ZPS we Wrocławiu i chcesz zostać jego członkiem pobierz deklarację członkowską z linku:

Deklaracja członkowska ZPS Wrocław  ,

dokładnie wypełnij i podpisz .
Do deklaracji dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji.
Wypełnioną deklarację wysłać na adres:
Związek Polskich Spadochroniarzy V Oddział Wrocław ,
ul. Buforowa 2 , 51-132 Wrocław
Wpisowe wynosi 100 zł  , płatne na konto bankowe nr.74 9584 1092 2010 1000 1166 0001 z dopiskiem „ opłata wpisowa”,

Wysokość składki członkowskiej za 1rok – 60zł , można opłacić przelewem na konto z informacją w tytule przelewu : Imie i nazwisko , składki członkowskie za rok ……… lub osobiście u skarbnika Oddziału.

Na podany w deklaracji adres e-mail lub telefon zostanie przekazana informacja Zarządu o przyjęciu w poczet członków lub inne informacje dodatkowe.

Historia

image 2

Powstanie Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy we Wrocławiu ma swój początek w inicjatywie grupy założycielskiej z dnia 9 czerwca 1990 r. Grupa rozpoczęła prace nad przygotowaniem dokumentacji do stworzenia we Wrocławiu Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. Wybrano pierwszy Zarząd Oddziału w składzie: Prezes V Oddziału ZSP Wrocław – Mikołaj Podlisiecki, V-ce Prezes Władysław Koźmiński i Sekretarz Jacek Szrek. Na wniosek Grupy Inicjatywnej w dniu 19 czerwca 1990 Zarząd Główny ZPS w Warszawie przyjął uchwałę o powołaniu V Oddziału ZPS we Wrocławiu i zatwierdził Zarząd Oddziału. W dniu 2 lipca 1990 Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zatwierdził wniosek o powołanie V Oddziału ZPS we Wrocławiu. Na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 1991 r Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział Wrocław przyjął dla swoich potrzeb pomieszczenie w przedsiębiorstwie „Miko” w Radwanicach przy ulicy Wrocławskiej 33. W oparciu o statut Związku Polskich Spadochroniarzy, Zarząd Główny Związku z dniem 1 sierpnia 1990 r., powołał Zespół Działalności Gospodarczej pod nazwą PROFESJONALNA SZKOLENIOWO – OCHRONNA AGENCJA ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY „KOMANDOS” z siedzibą w Warszawie przy Kazimierzowskiej 7. Stosownie do tej inicjatywy i następującej w ślad za nią działalności, 15 lutego 1992 r. Prezydium V Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy we Wrocławiu powołano FILIĘ AGENCJI „KOMANDOS” V ODDZIAŁU ZSP WROCŁAW z tymczasowa siedzibą w Radwanicach. Na dyrektora Filii Agencji „Komandos” powołano płk mgr Władysława Koźmińskiego, którego zobowiązano do podjęcia stosownych poczynań w ścisłym związku z dyrektorem naczelnym Agencji „Komandos” w Warszawie.